VASTGOED

 

Huurrecht

Wij adviseren over juridische vraagstukken over huurovereenkomsten bedrijfsruimte en woonruimte. Contractvorming is een belangrijk onderdeel van de adviespraktijk huurrecht. Wij begeleiden jou graag bij het opstellen en uitonderhandelen van huurovereenkomsten, waarbij de juiste toepassing van specifieke (dwingendrechtelijke) regelgeving in jouw situatie wordt gewaarborgd.

Wij adviseren o.a. over:

 • Opstellen van huurovereenkomsten (woonruimte, bedrijfsruimte)
 • Huurvoorwaarden
 • Overlast (buren, hennepteelt)
 • Renovatie, sloop, nieuwbouw en onderhoud
 • Gebreken aan het gehuurde
 • Huurachterstand
 • Mede- of onderhuur
 • Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)
 • Servicekosten
 • Faillissement van huurder of verhuurder
 • Indeplaatsstelling
 • Beëindiging van de huurovereenkomst
 • Ontruimingsprocedures
 • Oplevering na einde huur

 

Koop en verkoop van onroerend goed

Koop en verkoop van onroerend goed kent vele juridische aspecten. Wij begeleiden jou graag om deze transacties goed te laten verlopen.

Wij adviseren o.a. over:

 • Aan- en verkoop van bedrijfspanden en woningen
 • Eigendom
 • Erfdienstbaarheden
 • Conformiteit
 • Verjaring
Huurrecht VeraNova advocaten