PROCESRECHT

Iedere kwestie vraagt om maatwerk. Onze prioriteit is het zo snel mogelijk oplossen van jouw probleem. Dat doen we bij voorkeur in een minnelijk traject. In bepaalde situaties is het onoverkomelijk dat een procedure gevoerd moet worden en eventueel beslag moeten worden gelegd op het vermogen van de wederpartij ter bescherming van jouw verhaalsmogelijkheden. In samenspraak met jou bepalen wij de koers om de procedure op hoog niveau te voeren.

Rechtbank Zwolle procesrecht